Dokowicz Marcin, Ewaluacja szkół doktorskich 2024/2025 - jak się do niej przygotować?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ewaluacja szkół doktorskich 2024/2025 - jak się do niej przygotować?

Wraz z zakończeniem pierwszych cykli kształcenia w szkołach doktorskich zbliża się termin wdrożenia ich ewaluacji, przypadający na październik 2024 r. Proces ten pokaże, jak poszczególne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki uprawnione do kształcenia doktorantów poradziły sobie z wdrożeniem szkół doktorskich oraz czy jakość kształcenia w tych szkołach oraz efektywność i skuteczność kształcenia przyszłych elit naukowych uległa poprawie. W niniejszym komentarzu omówiony zostanie proces wdrażania ewaluacji szkół doktorskich, projektowany przebieg procesu ewaluacji, kryteria ewaluacji oraz konsekwencje płynące z uzyskanej oceny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX