Europejskie poświadczenie spadkowe - rozporządzenie nr 650/2012 - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Europejskie poświadczenie spadkowe - rozporządzenie nr 650/2012

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Europejskie poświadczenie spadkowe - rozporządzenie nr 650/2012

Niniejszy komentarz poddaje analizie instytucję europejskiego poświadczenia spadkowego przyjętą przez kraje Unii Europejskiej w dniu 7 czerwca 2009 r., a która z dniem 17 sierpnia 2015 r. została wprowadzona do polskiego porządku prawnego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Przybliża zamierzenia przyświecające jej tworzeniu oraz stara się przedstawić te regulacje, które wpływają na polski porządek prawny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX