Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych w praktyce sędziego - OpenLEX

Dzienis Paweł, Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych w praktyce sędziego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych w praktyce sędziego

Unifikacja prawa na poziomie Unii Europejskiej dotyczy też postępowania cywilnego. Sprawy o charakterze transgranicznym wymagają rozwiązania wieloaspektowych problemów, począwszy od kwestii jurysdykcji, przez stosowanie jednolitych procedur, doręczanie dokumentów, odezw zagranicznych, na wyborze prawa materialnego i egzekucji orzeczeń skończywszy. W niniejszym komentarzu podkreślone zostaną praktyczne zagadnienia związane ze stosowaniem europejskich postępowań w sprawach transgranicznych, takich jak: europejski nakaz zapłaty, europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, europejski tytuł egzekucyjny i wzmiankowany europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym. Kluczowe jest określenie przesłanek ich zastosowania, a w szczególności pojęcia sprawy o charakterze transgranicznym oraz reguł rządzących ich przebiegiem. Celem niniejszego opracowania nie jest całościowa analiza poszczególnych postępowań transgranicznych, lecz zwrócenie uwagi na wspólne problemy praktyczne występujące w tego rodzaju sprawach, a następnie najbardziej charakterystyczne dla każdego z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX