Maruszkin Radosław, EU ETS, czyli system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

EU ETS, czyli system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej

Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii (tzw. EU ETS) jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dot. ochrony klimatu . Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych muszą zakupić specjalne uprawnienia (tzw. EUA) i następnie je „zniszczyć”, zgodnie z zasadą „im więcej zanieczyszczeń, tym większy koszt dla spółki”. Dodatkowo na przedsiębiorcach ciążą inne obowiązki, np. uzyskania zezwolenia, monitorowania emisji czy składania sprawozdań. Naruszenie obowiązków wiąże się z surowymi karami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX