Bujalski Rafał, Etykiety na oponach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Etykiety na oponach

Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

Podmioty, których dotyczy akt prawny

dostawcy (producenci i importerzy) opon

dystrybutorzy opon

dostawcy i dystrybutorzy pojazdów

dostawcy usług hostingowych

konsumenci, osoby zarządzające flotami pojazdów, przedsiębiorstwa transportu drogowego jako użytkownicy końcowi

Opis aktu prawnego

1.Zakres zastosowania

Rozporządzenie ma zastosowanie do opon C1, C2 i C3.

Jeśli chodzi o opony C3, to w porównaniu do poprzedniej regulacji, etykietowanie obejmie również opony dla ciężarówek i autobusów (wcześniej regulacja dotyczyła wyłącznie opon do samochodów osobowych i dostawczych).

Nowe przepisy obejmą również swoim zakresem opony bieżnikowane. Stanie się to jednak po przyjęciu przez Komisję jednolitych przepisów dotyczących odpowiedniej metody badań do pomiaru właściwości użytkowych takich opon (zob. art. 2 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia).

Wyłączone z zakresu zastosowania(zob. art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX