Etykietowanie i prezentacja produktów w sektorze wina - OpenLEX

Kalinowski Patryk, Etykietowanie i prezentacja produktów w sektorze wina

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Etykietowanie i prezentacja produktów w sektorze wina

Niniejszy komentarz praktyczny odnosi się do problemów interpretacyjnych przepisów dotyczących etykietowania i prezentacji szczególnej kategorii środków spożywczych, jakimi są produkty winiarskie. Zagadnienie to jest regulowane w przepisach o charakterze ogólnym (rozporządzenie nr 1169/2011) oraz o charakterze szczególnym (rozporządzenia nr 1308/2013 oraz nr 2019/33). Większość problemów (w dużej mierze w zakresie określania katalogu informacji obowiązkowych) ma swoje źródło w wielowarstwowości regulacji oraz w niespójności terminologii. Przydatność analizy tych przepisów wynika ponadto z uchwalenia i wejścia w życie w grudniu 2021 r. rozporządzenia nr 2021/2117, które zmodyfikowało rozporządzenie nr 1308/2013 w zakresie znakowania produktów z sektora wina.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX