Etyka w biznesie – odpowiedzialność przedsiębiorstw - OpenLEX

Walat Tomasz, Etyka w biznesie – odpowiedzialność przedsiębiorstw

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Etyka w biznesie – odpowiedzialność przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa zawsze ponosiły odpowiedzialność – wobec właścicieli, zatrudnionych, klientów, kredytodawców, urzędów, społeczności lokalnych i różnego rodzaju innych interesariuszy, od których są w mniejszym lub większym stopniu zależne. O tej odpowiedzialności zapominano niestety w ostatnich latach, zwłaszcza w USA, co doprowadziło światowy system finansowy na skraj przepaści. W Szwecji, której doświadczenia w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw opisane zostały w tym tekście, moralność i etyka biznesu nie były wprawdzie naruszane w tym samym stopniu, niemniej i tak doszło do wielu spektakularnych nadużyć, które dały pożywkę ciągnącej się do dzisiaj dyskusji. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility) znacznie się w jej wyniku rozszerzyła i stała się centralnym elementem w budowie wizerunku większości znanych szwedzkich firm i ich komunikacji rynkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX