Kowalski Radosław, Estoński CIT w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Estoński CIT w praktyce

Z początkiem 2021 r. do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzona została nowa, alternatywna metoda opodatkowania dochodu, która w istotny sposób została zmodyfikowana od 2022 r, w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jest to tzw. ryczałt od dochodów spółek, uprzednio nazywany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Opodatkowanie w tej formule realizowane jest wyłącznie wówczas, gdy podatnik spełniający warunki normatywne dokona odpowiedniego wyboru. W założeniu jest to rozwiązanie czasowe. W niniejszej publikacji przedstawione zostały warunki, jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł opodatkować uzyskiwany dochód w sposób zryczałtowany w ramach tzw. estońskiego CIT, a także ewentualne (chociaż nie zawsze oczywiste) korzyści z wyboru takiej formy opodatkowania, a także jakie zmiany w przepisach normujących estoński CIT nastąpią od 2023 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX