Rycak Magdalena, Ergonomiczne planowanie pracy zmianowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Ergonomiczne planowanie pracy zmianowej

Pracownicy zmianowi pracują w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Dla zdrowia i życia pracownika nie jest obojętne jaką pracę, w jakim wymiarze, w jakich warunkach i w jaki sposób rozłożoną w poszczególnych dniach i miesiącach świadczy. Liczne badania potwierdzają, że pracownicy zmianowi są stale przemęczeni i czterdziestokrotnie bardziej narażeni na wypadki w miejscu pracy, na autostradzie czy w domu niż osoby pracujące w tradycyjnych systemach czasu pracy. Praca zmianowa zwiększa skłonność do popełniania błędów i jest szczególnie negatywnie oceniana przez lekarzy i fizjologów. W niniejszym komentarzu omówiono pojęcie pracy zmianowej, a także wymiar i rozkład czasu tego rodzaju pracy. Końcową część opracowania poświęcono ergonomicznym kryteriom pracy zmianowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX