Daszczuk Paweł, Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 października 2013 r.
Autor:

Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym

Energia elektryczna na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a., stanowi wyodrębnioną kategorię wyrobów akcyzowych. Pozostałe to wyroby energetyczne, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Energia elektryczna stanowi więc szczególny przypadek wyrobu akcyzowego. Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej na gruncie nowej ustawy wiązało się z koniecznością wprowadzenia szczególnych regulacji, głównie ze względu na jej niematerialny charakter i konieczność dostosowania polskich przepisów do prawa wspólnotowego.

W odniesieniu do energii elektrycznej odrębnie, niż w stosunku do pozostałych wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, zostały uregulowane przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, definicja podatnik tego podatku, terminy składania deklaracji podatkowych i wpłacania podatku. W stosunku do energii elektrycznej nie stosuje się również procedury zawieszenia poboru akcyzy. Pozostałe zasady opodatkowania pozostają w głównej mierze wspólne dla wszystkich wyrobów akcyzowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX