Rosa Agnieszka, Emerytury z OFE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Emerytury z OFE

Zasady obliczania i wypłacania emerytury członkom OFE zawiera ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych - dalej u.e.k. Jest ona kontynuacją trwającej od 1999 r. reformy systemu emerytalnego. Nowe rozwiązania dotyczą osób, które nabyły prawo do emerytury po 1 stycznia 2009 r. W zależności od wieku uprawnionego, należy się ubezpieczonemu kapitałowa emerytura okresowa lub dożywotnia. Jako pierwsze nowe emerytury okresowe otrzymają kobiety urodzone w 1949 r. To najstarszy rocznik uprawniony do emerytur obliczonych na podstawie zgromadzonych składek w II filarze. Mężczyźni, ze względu na wyższy o 5 lat wiek emerytalny, po raz pierwszy otrzymają emerytury kapitałowe w 2014 r. i to od razu dożywotnie. Od 1 stycznia 2009 r. członkowie OFE dostaną więc emeryturę obliczoną na nowych zasadach. Jej wysokość zależy od składek zgromadzonych na kontach w ZUS i OFE. Ustaleniem prawa do świadczenia, wyliczeniem i wypłatą zajmuje się ZUS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX