Brzezińska Alicja, Emerytury pomostowe dla nauczycieli zatrudnionych w pracy o szczególnym charakterze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Emerytury pomostowe dla nauczycieli zatrudnionych w pracy o szczególnym charakterze

Publikowany komentarz omawia zagadnienie dotyczące terminowego świadczenia, jakim są emerytury pomostowe dla grupy nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych. Jest to grupa pedagogów, która, w przeciwieństwie do nauczycieli szkół i przedszkoli może uzyskać korzystniejsze świadczenie przed przejściem na emeryturę objętą powszechnym systemem emerytalno - rentowym. W komentarzu omówiono warunki i zasady finansowania emerytur pomostowych oraz obowiązki pracodawców - płatników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX