Rosa Agnieszka, Emerytury pomostowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Emerytury pomostowe

Od 1 stycznia 2009 r., osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej w obniżonym wieku emerytalnym. Ustawa o emeryturach pomostowych określa zakres grup zawodowych, które są uprawnione do przejścia na emeryturę we wcześniejszym niż powszechny wieku emerytalnym. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS, zawierała szerszy wachlarz prac w szczególnych warunkach i charakterze uprawniający do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Komentarz omawia zasady przechodzenia na emeryturę pomostową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX