Handzlik Marta, Emerytury nauczycielskie - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Emerytury nauczycielskie - zagadnienia ogólne

Komentarz przedstawia rodzaje emerytur nauczycielskich. Nauczyciele maja prawo przejść na emeryturę na zasadach ogólnych, jednak jeśli chcieliby przejść na wcześniejsza emeryturę to maja możliwość skorzystania z przepisów Karty nauczyciela dotyczących wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, bądź z przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Należy jednak pamiętać, ze od 2009 roku praca nauczyciela nie jest już praca w szczególnych warunkach.

Jeśli nauczyciel nie skorzysta z prawa do przejścia na wcześniejsza emeryturę ma prawo do otrzymania na swój wniosek świadczenia kompensacyjnego. Jednak jego otrzymanie obwarowane jest wieloma warunkami.

Przepisy prawa przewidują, w odniesieniu do nauczycieli, trzy sposoby przejścia na emeryturę: na zasadach ogólnych, po osiągnięciu powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego, wcześniejszą emeryturę pomostową, wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX