Dziubińska-Lechnio Ewa, Kowalczyk Elżbieta, Skowrońska Eliza, Emerytura powszechna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2017 r.
Autorzy:

Emerytura powszechna

Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r. mogą przejść na emeryturę, jeżeli osiągnęli wymagany powszechny wiek emerytalny i udowodnili okresy składkowe i nieskładkowe, w wymiarze wskazanym w art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX