Krywan Tomasz, Emeryci i renciści jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Emeryci i renciści jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

Większość przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W niniejszym komentarzu wskazane zostały rodzaje przychodów najczęściej osiąganych przez emerytów i rencistów, zwolnienia mające zastosowanie do tych przychodów, zasady pobierania przez organy rentowe zaliczek od emerytur i rent, zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy (lub podobnym) oraz sposoby rozliczania przychodów uzyskiwanych przez emerytów i rencistów po zakończeniu roku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX