Elementy przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem najnowszych wymagań prawnych - OpenLEX

Florkiewicz Ewa, Elementy przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem najnowszych wymagań prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Elementy przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem najnowszych wymagań prawnych

Celem niniejszego komentarza jest omówienie przepisów dotyczących szeroko pojętej ochrony przyrody w procesie ustalania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000, z uwzględnieniem uregulowań prawnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX