Wrzecionek Rafał, Elementy protokołu z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Elementy protokołu z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego

W komentarzu autor analizuje elementy protokołu z mediacji. Przedmiotem zainteresowania są dwie grupy elementów: elementy obligatoryjne oraz elementy fakultatywne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX