Stompel Marek, Elektronizacja zamówień publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Elektronizacja zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. wszyscy uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie p.z.p. i wszczętych po tej dacie będą zobowiązani do stosowania elektronicznych środków komunikacji. Pełna elektronizacja zamówień publicznych nie tylko ułatwi składanie ofert oraz uzupełnianie dokumentów, ale też zapewni możliwość prześledzenia czasu wpływu poszczególnych dokumentów składanych w postępowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX