Koralewski Michał, Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS w praktyce - pytania i odpowiedzi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS w praktyce - pytania i odpowiedzi

Począwszy od 01 lipca 2021 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS składane są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Niniejszy komentarz praktyczny poświęcony jest omówieniu najczęściej występujących w praktyce wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX