Elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych - OpenLEX

Komenda Aneta, Elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych pozwalających na sporządzanie w postaci elektronicznej wypisów i wyciągów z aktów notarialnych, wskazanie, z jakich aktów notarialnych wypisy i wyciągi mogą być sporządzane w tej postaci i jakie będzie ich zastosowanie. Omówiono również przesłanki umieszczania elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX