Kopytowska Maria, Elektroniczne uzgodnienia projektów w zakresie ppoż.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Elektroniczne uzgodnienia projektów w zakresie ppoż.

Uzgodnienie projektu budowlanego, uzyskiwanie opinii i zgód to etap poprzedzający złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepisy pr. bud. nie precyzują w sposób jednoznaczny kto jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia do projektu budowlanego oraz jakie uzgodnienie należy uzyskać w przypadku konkretnych obiektów budowlanych. Celem komentarza jest przedstawienie najważniejszych kwestii związanych z procesem uzgadniania projektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zakresie uzgodnienia projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX