Habryn-Chojnacka Ewa, Elektroniczne postępowanie upominawcze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Komentarz przedstawia elektroniczne postępowanie upominawcze. Autorka opisuje właściwość sądu w tym postępowaniu, sprawy, w jakich można domagać się wydania nakazu zapłaty oraz elementy, jakie powinien zawierać pozew o wydanie nakazu zapłaty. Tekst prezentuje odrębności elektronicznego postępowania upominawczego w porównaniu ze zwykłym postępowaniem upominawczym. Komentarz przedstawia możliwości obrony pozwanego przed nakazem, w szczególności zasady i wymogi złożenia sprzeciwu i konsekwencje jego złożenia. Ponadto autorka szeroko omawia specyfikę elektronicznego komunikowania się z sądem w tym postępowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX