Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Elektroniczne akta komornicze

Proces elektronizacji postępowania egzekucyjnego trwa nieprzerwanie od kilku lat, zaś akta elektroniczne to jeden z ostatnich etapów pełnej elektronizacji pracy Komorników Sądowych. W swoich głównych założeniach ustawodawca dąży bowiem do tego aby w postępowaniu egzekucyjnym trwale wykorzystywać przygotowywany System, w którym wszelkie pisma, zarówno te w formie elektronicznej jaki i gro dokumentów wnoszonych ciągle drogą tradycyjną, podlegało następnie przetworzeniu na postać elektroniczną, tworząc jako całość „Elektroniczne akta sprawy”. Niestety patrząc na tempo prac w tworzeniu samego Systemu zakładać należy, iż na ostateczną jego wersję, z której to korzystać będą zarówno Komornicy Sądowi jak i wierzyciele przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?