Jamiołkowska Anna, Elektroniczna licytacja w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - geneza, warunki jej przeprowadzenia oraz wpływ na skuteczność wszczynanych postępowań egzekucyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Elektroniczna licytacja w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - geneza, warunki jej przeprowadzenia oraz wpływ na skuteczność wszczynanych postępowań egzekucyjnych

Komentarz zawiera analizę przepisów dotyczących sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Powyższa instytucja została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy komentarz uwzględnia również zmiany wprowadzone ustawą z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi uregulowano sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej w nowo dodanym rozdziale 6a ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. Taka sprzedaż zasadniczo będzie przebiegać jak ta klasyczna, z pewnymi różnicami, które szczegółowo zostały opisane w komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX