Kopytowska Maria, Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego - cyfrowe narzędzie w rękach właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego - cyfrowe narzędzie w rękach właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

Elektroniczna książka obiektu budowlanego stanowi nowe narzędzie cyfrowe, dotychczas nieznane pr. bud., funkcjonujące w ramach systemu c-KOB. Zamierzeniem niniejszego opracowania jest omówienie zasad cyfrowego zakładania i prowadzenia książki obiektu budowlanego objętych wyżej wymienioną nowelizacją, z uwzględnieniem w tym procesie roli ww. organów oraz osób.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX