Jaskulska Jagoda, Elastyczna organizacja pracy w związku z rodzicielstwem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Elastyczna organizacja pracy w związku z rodzicielstwem

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszło w życie szereg zmian w kodeksie pracy dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, w tym rodziców dzieci do lat 8. Jednym z takich uprawnień jest elastyczna organizacja pracy. Na czym ona polega?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX