Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - OpenLEX

Suchanowska Joanna, Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W przypadku gdy pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a zawarta z nim umowa o pracę ulega rozwiązaniu, należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX