Wilk Jakub, Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotniczych straży pożarnych w uchwale rady gminy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotniczych straży pożarnych w uchwale rady gminy

Opracowanie omawia przepisy ustawowe stanowiące podstawę do podjęcia uchwał regulujących wysokość ekwiwalentu w brzmieniu obowiązującym od 8.09.2023 r. W ustawie z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – dalej u.o.s.p. – ustanowiono dwie kompetencje prawodawcze dotyczące ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ochotniczych straży pożarnych. Ich treść została ustalona w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.o.s.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX