Eksploatacja obiektów budowlanych - OpenLEX

Mazurkiewicz Jakub, Eksploatacja obiektów budowlanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 sierpnia 2022 r.
Autor:

Eksploatacja obiektów budowlanych

Realizacja procesu inwestycyjnego w budownictwie wymaga przestrzegania szeregu regulacji, których celem jest zapewnienie, by odbywał się on w sposób bezpieczny, zarówno dla osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie robót budowlanych, jak i osób i mienia osób trzecich, sąsiadujących z placem budowy. W toku całego procesu budowlanego, począwszy od fazy planowania i przygotowania realizacji inwestycji do etapu eksploatacji oddanego do użytkowania obiektu budowlanego, kończąc na eksploatacji obiektu, organy nadzoru budowlanego pełnią istotną rolę w zagwarantowaniu zgodnego z prawem przebiegu robót budowlanych, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych prac. Opracowanie niniejsze ma na celu zaprezentowanie i omówienie kompetencji organów nadzoru budowlanego na etapie eksploatacji obiektów oraz uregulowań, które mają wpływ na zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX