Eksperyment medyczny - poradnik praktyczny - OpenLEX

Gałęska-Śliwka Anita, Eksperyment medyczny - poradnik praktyczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Eksperyment medyczny - poradnik praktyczny

Komentarz stanowi praktyczny poradnik dotyczący problematyki przeprowadzania eksperymentów medycznych. Przedstawiono w nim procedurę wydawania uchwał w sprawie eksperymentów medycznych przez komisję bioetyczną, obowiązki komisji bioetycznej oraz odwołanie od decyzji komisji bioetycznej do odwoławczej komisji bioetycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX