Kania Marcin, Eksmisja z lokalu mieszkalnego i użytkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Eksmisja z lokalu mieszkalnego i użytkowego

Pojęcie eksmisji wywołuje u większości osób, czy to właścicieli czy też najemców podobne, negatywne reakcje. Związane jest to głównie z faktem, iż do eksmisji dochodzi w momencie, gdy najemca odmawia dobrowolnego opuszczenia zajmowanego lokalu, stąd też główny katalog przesłanek przemawiających za zastosowaniem tego środka „przymusu” rozpoczyna się od żądania wydania rzeczy skierowanego do osoby faktycznie nią władającej bez podstawy prawnej. Z drugiej zaś strony, dopuszczalne jest przecież przeprowadzenie eksmisji w przypadku, gdy najemca doprowadził do zadłużenia lokalu, dopuścił się jego zniszczenia bądź też rozporządza lokalem niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami umowy. Dlatego też, niniejsze opracowanie omówi podstawowe przesłanki przemawiające za przeprowadzeniem eksmisji, ustawowe ograniczenia dla jej stosowania, ale i metody ochrony przed jej przeprowadzeniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX