Habryn-Chojnacka Ewa, Eksmisja. Procedura sądowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Eksmisja. Procedura sądowa

Komentarz opisuje procedurę sądową przeprowadzenia eksmisji. Autorka przedstawia istotę eksmisji, różnicę pomiędzy żądaniem opróżnienia i opuszczenia lokalu a wydaniem nieruchomości, a także przedstawia warunki konieczne dla skutecznego rozwiązania stosunku najmu. Komentarz prezentuje szczególne zasady ochrony lokatorów i obowiązku sądu w zakresie orzekania o prawie do lokalu socjalnego. Tekst zwiera również wzór pozwu o opuszczenie i opróżnienie lokalu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX