Ostrowski Tomasz, Egzekucja ze spadku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 2 maja 2012 r.
Autor:

Egzekucja ze spadku

W niniejszym komentarzu autor analizuje zasady dochodzenia należności przez wierzycieli zmarłego dłużnika od jego spadkobierców na drodze przymusowej, tj. w drodze postępowania sądowego i egzekucji. Celem komentarza jest dostarczenie wierzycielom podstawowych informacji na temat możliwości i sposobów realizacji roszczeń w przypadku śmierci dłużnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX