Egzekucja z ruchomości stanowiącej własność w częściach ułamkowych dłużnika i osoby trzeciej - OpenLEX

Świtkowski Marcin, Wolak Marcin , Egzekucja z ruchomości stanowiącej własność w częściach ułamkowych dłużnika i osoby trzeciej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Egzekucja z ruchomości stanowiącej własność w częściach ułamkowych dłużnika i osoby trzeciej

Niniejszy komentarz stanowi próbę wyjaśnienia pewnych budzących wątpliwości kwestii związanych z egzekucją z ruchomości stanowiącej współwłasność w częściach ułamkowych dłużnika oraz osoby trzeciej. Wywód należy rozpocząć przede wszystkim od omówienia w kontekście omawianego zagadnienia przesłanek umożliwiających zajęcie ruchomości, które w ostatnim czasie (tj. od 1.01.2019 r.) uległy znaczącym zmianom i nałożyły na komornika obowiązek m.in. brania pod uwagę okoliczności wskazujących, czy ruchomości stanowią własność dłużnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX