Nowakowski Michał, Egzekucja z kryptowaluty. Wyzwanie dla wierzyciela i organu egzekucyjnego.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Egzekucja z kryptowaluty. Wyzwanie dla wierzyciela i organu egzekucyjnego.

Problematyka szeroko rozumianych kryptoaktywów, w tym kryptowalut jak bitcoin czy ether, jest ostatnio często poruszana również w debacie publicznej za sprawą zarówno popularności, jak i ryzyk, jakie te aktywa mogą generować. Kryptowaluty, które – przynajmniej w klasycznym ujęciu – nie są pieniędzmi w ujęciu prawnym, a dodatkowo nie podlegają regulacjom specyficznym chociażby dla instrumentów finansowych, mogą generować wiele problemów w prawnym, regulacyjnym oraz faktycznym sensie. Wynika to m.in. z oparcia tego typu aktywów na specyficznym rodzaju technologii rozproszonego rejestru i zastosowaniu zaawansowanych technik kryptograficznych, co utrudnia identyfikację zarówno użytkownika (posiadacza), jak i transakcji. Fakt ten często jest wykorzystywany do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu czy po prostu oszustw finansowych. Zarzutem względem tych „walut” wirtualnych jest też zwykle wysoce spekulacyjny charakter, który powoduje, że ich „wartość” podlega znacznym wahaniom, co często jest też powodem, dla którego dłużnicy kryptowalut odmawiają spełnienia świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX