Szymański Kamil, Egzekucja z innych wierzytelności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Egzekucja z innych wierzytelności

Komentarz poświęcony jest kompleksowemu omówieniu egzekucji z innych wierzytelności. Autor kolejno omawia istotę tego sposobu egzekucji, wskazuje rodzaje wierzytelności z których prowadzona jest egzekucja, zasady zajęcia wierzytelności w tym zasady zajęcia wierzytelności zabezpieczonych zastawem zwykłym, zastawem rejestrowym, poręczeniem a także hipoteką. Autor omawia także przepisy regulujące ochronę świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed egzekucją a także opisuje zasady dokonywania potrąceń z emerytur lub rent z ubezpieczenia społecznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX