Sługocka Martyna, Egzekucja właściwego poziomu hałasu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Egzekucja właściwego poziomu hałasu

W przepisach prawa nie ma jednolitej procedury postępowania w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W komentarzu omówiono kilka sposobów mogących pomóc w doprowadzeniu do obniżenia uciążliwego poziomu hałasu. Część z nich możliwa jest do wykorzystania już na etapie projektowania inwestycji, a część będzie pomocna w sytuacji, gdy hałas już istnieje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX