Urban-Theocharakis Małgorzata, Egzekucja wierzytelności zdeponowanych w instytucjach quasi-bankowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Egzekucja wierzytelności zdeponowanych w instytucjach quasi-bankowych

Praktyka pokazuje, iż w wielu przypadkach dłużnicy nie decydują się na dobrowolną spłatę swoich długów. W takich okolicznościach zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której wierzyciel zostanie zaspokojony. Ulokowanie przez dłużnika środków w instytucji quasi-bankowej nie oznacza, że nie istnieją prawne możliwości poddania ich egzekucji. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną możliwości wyegzekwowania zasądzonych wyrokiem sądowym wierzytelności zdeponowanych przez dłużnika w podmiotach określanych mianem instytucji quasi-bankowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX