Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Egzekucja roszczeń zabezpieczonych hipoteką

Komentarz przedstawia sposób realizacji uprawnień wynikających z ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenia roszczenia. Autorka komentarza omawia poszczególne etapy sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości, zasady i korzyści związane z pierwszeństwem wierzyciela hipotecznego w stosunku do pozostałych wierzycieli oraz kolejność zaspokojenia roszczeń wierzycieli, którzy w różnym czasie ustanowili hipoteki na tej samej nieruchomości. Komentarz ten przedstawia również wnioski, jakie składa wierzyciel hipoteczny w postępowaniu egzekucyjnym i uprawnienia, z których może on skorzystać. Przedstawione zostaną także czynności podejmowane przez organy prowadzące egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką. Komentarz nie opisuje egzekucji z nieruchomości w ogólności, lecz koncentruje się na uprawnieniach wierzyciela hipotecznego i odmiennościach egzekucji z nieruchomości, wynikających z obciążenia nieruchomości hipoteką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację