Smaga Łukasz, Egzekucja obowiązku przedstawienia ekspertyzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor:

Egzekucja obowiązku przedstawienia ekspertyzy

Ustawa - Prawo budowlane przewiduje w przypadku uzasadnionych wątpliwości obowiązek określonych ocen technicznych i ekspertyz. Komentarz omawia procedurę zlecenia przez organ wykonania tych ocen lub ekspertyz albo wykonania dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX