Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Egzekucja na podstawie wyroku opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności

Przedmiotem komentarza jest instytucja rygoru natychmiastowej wykonalności jako podstawy egzekucji sądowej. Rygor natychmiastowej wykonalności jest wyjątkiem od zasady, że wykonaniu podlegają orzeczenia prawomocne. Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – precyzyjnie określa przypadki, kiedy taki rygor może być nadany. Z uwagi na tymczasowy charakter, w toku postępowania egzekucyjnego może dojść do uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności i w efekcie umorzenia postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?