Magdziarz Piotr, Efektywny audyt wewnętrzny w podmiotach leczniczych funkcjonujących w formule SPZOZ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Efektywny audyt wewnętrzny w podmiotach leczniczych funkcjonujących w formule SPZOZ

Niniejszy komentarz skupia się na przeprowadzaniu procesu audytu wewnętrznego w podmiotach leczniczych, w szczególności tych funkcjonujących w formule samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX