Sieńko Agnieszka, E-skierowania w podmiocie leczniczym i praktyce lekarskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

E-skierowania w podmiocie leczniczym i praktyce lekarskiej

1.Wstęp

Digitalizacja systemu ochrony zdrowia staje się faktem. Faktem wymuszonym cywilizacją, ale jednocześnie bardzo pożytecznym. Najlepszym dowodem na korzyści płynące ze stosowania nowych technologii w ochronie zdrowia stały się doświadczenia, jakie przyniosła ze sobą pandemia SARS-CoV-2. W zasadzie dzięki wdrożeniu do systemu prawnego możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonu, oraz dzięki wdrożeniu systemu e-recepty udało się utrzymać dostęp do lecznictwa ambulatoryjnego w okresie lockdownu. Wskazane okoliczności pozwoliły także przetestować działanie systemu e-recepty w całej rozciągłości, i to w skali, którą z czystym sumieniem można określić mianem makroskali. Żaden pilotaż nie byłby bowiem w stanie zapewnić tak obszernego pola weryfikacji. Okres odcięcia pacjenta od lekarza okazał się także pełniącym rolę edukacyjną. To doświadczenie przekonało najbardziej nieprzekonanych, że wszelkie działania zdalne są...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX