Skorupka Agnieszka, E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zasadnicze zmiany w zakresie procedowania w postępowaniu cywilnym oraz sądowoadmistracyjnym. W komentarzu praktycznym zostaną omówione zmiany dotyczące wprowadzenia nowej instytucji, jaką jest e-rozprawa (inaczej rozprawa odmiejscowiona lub zdalna) oraz rozszerzenia dopuszczalności przeprowadzenia posiedzeń niejawnych w postępowaniu cywilnym oraz sądowoadministracyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX