Mania Marcin Jan, E-licytacje nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

E-licytacje nieruchomości

1.Wprowadzenie

Projektowane zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego otworzą przed sądowymi organami egzekucyjnymi cały ogrom możliwości. Proponowane rozwiązania mają się opierać o już istniejącą platformę, skonstruowaną przez Krajową Radę Komorniczą, w odniesieniu do ruchomości. Oprócz możliwości egzekucji nieruchomości w nowym trybie, również dotychczasowe przepisy mają ulec w zmianie. Czy przybliżą one strony postępowania do szybkiego zakończenia postępowania egzekucyjnego? Jakie konsekwencje prawne, ekonomiczne, a przede wszystkim praktyczne, niesie za sobą projekt ustawy? Na te pytania odpowiada niniejszy komentarz praktyczny.

2.Omówienie projektowanych zmian

2.1.Pod kątem prawnym

Od kilku tygodni w środowisku prawniczym mówi się o planowanych zmianach w ustawie z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – ukierunkowanych na skuteczną implementację tego sposobu egzekucji z nieruchomości do już istniejących ram stworzonych w odniesieniu do ruchomości.

Obecne regulacje elektronicznych licytacji nie przewidują przedziału...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access