Mania Marcin Jan, E-licytacje nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

E-licytacje nieruchomości

1.Wprowadzenie

Kolejne zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego otwierają przed sądowymi organami egzekucyjnymi cały ogrom możliwości. Wprowadzone w 2021 roku (Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) rozwiązania, poszerzyły platformę, skonstruowaną przez Krajową Radę Komorniczą, o elektroniczną licytację nieruchomości. Dotychczas bowiem pozwalała ona w tym trybie wyłącznie na licytację ruchomości. W lipcu 2023 roku weszła w życie kolejna ustawa nowelizująca (tj. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw).

Czy zachodzące w tym aspekcie zmiany przybliżą strony postępowania do szybszego zakończenia postępowania egzekucyjnego? Jakie konsekwencje prawne, ekonomiczne, a przede wszystkim praktyczne, przynoszą? Na te pytania odpowiada niniejszy komentarz praktyczny.

2.Omówienie zmian

2.1.Pod kątem prawnym

Wprowadzone w ustawiez 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – zmiany, które weszły...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX