Bereszko Wojciech, E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

Komentarz zawiera analizę regulacji prawnych dotyczących kolejnego kroku na drodze do pełnej elektronizacji zamówień publicznych, jakim jest wdrożenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej systemu e-fakturowania. Zawiera on omówienie norm prawa wspólnotowego odnoszących się do zagadnienia oraz przepisów ustawodawstwa krajowego, w tym wpływu e-fakturowania na zakres praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX