Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - OpenLEX

Damasiewicz Agnieszka, Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Może się zdarzyć, że w skład masy spadkowej będą wchodzić środki zgromadzone na rachunku bankowym. Nie zawsze do spadku należeć jednak będą wszystkie zgromadzone środki. Niniejsza publikacja poświęcona jest przybliżeniu instytucji dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Autor omówił zagadnienia: kto i w jakim charakterze może dziedziczyć środki z rachunku bankowego, jaki jest wpływ zapisu bankowego na kwestie dziedziczenia oraz jak kształtuje się kwestia dziedziczenia środków gdy rachunek należał do kilku osób.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX