Kudła Jacek, Działanie w granicach uprawnień służbowych w odniesieniu do kontratypu z art. 144a ustawy o Policji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Działanie w granicach uprawnień służbowych w odniesieniu do kontratypu z art. 144a ustawy o Policji

Komentarz stanowi omówienie art. 144a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w odniesieniu do problematyki nowego modelu procesu karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX