Janczukowicz Krzysztof, Działanie w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności jako znamię zmuszania z art. 191 § 2 k.k.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Działanie w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności jako znamię zmuszania z art. 191 § 2 k.k.

Działanie w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności jest znamieniem typu kwalifikowanego zmuszania, którego stosowanie, a zwłaszcza rozgraniczanie z przestępstwami przeciwko mieniu, przysparza wielu wątpliwości. Niniejszy komentarz zestawia problemy napotkane w orzecznictwie i zawiera próbę ich rozstrzygnięcia.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access